Negen inwoners van de gemeente Cuijk hebben vandaag een Koninklijke Onderscheiding bij de jaarlijkse lintjesregen ontvangen.

Burgemeester Hillenaar heeft de onderscheidingen, in naam van Zijne Majesteit de Koning, uitgereikt
in de Schouwburg in Cuijk.

Alle negen inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het zijn de volgende personen:
De heer Jan Donkers in Cuijk;
mevrouw Thea Hermans-van der Zwaan in Sint Agatha;
de heer Wim Hofmans in Cuijk;
mevrouw Ria van Kempen-Jeursen in Katwijk;
mevrouw Ans van den Bergh-van Nieuwburg in Beers;
mevrouw Jeanne Buscop-Grijsbach in Cuijk;
mevrouw Wilma van Daal-Jans in Beers;
mevrouw Ellen de Clerck-de Wildt in Cuijk;
en tot slot de heer Joep Arts in Haps.