Tijdens intensief overleg met een afvaardiging van bestuur en fractie van KERN Bergen is helaas geen overeenstemming bereikt over de wijze waarop Rolf Krijnen en Peter Loermans nu en in de toekomst tot een goede samenwerking kunnen komen. Dit betreuren beiden. Zij hebben zich vanmorgen (28 december) bij burgemeester Pelzer van de gemeente Bergen aangemeld als zelfstandige fractie, handelend onder de naam fractie Krijnen/Loermans.

Het eerste besluit van de fractie Krijnen/Loermans is het aanbod aan het CDA en de VVD, om een door hen te vormen zakenkabinet te steunen, onder de voorwaarde dat Patrick Robben van KERN dan zal gaan fungeren als wethouder. De kersverse fractie heeft inmiddels besloten dat in het belang van de bestuurbaarheid van de gemeente Bergen er zo snel mogelijk een zakenkabinet moet komen. 

Met deze benadering hoopt de fractie Krijnen/Loermans de ontstane impasse te doorbreken en de financiële consequenties voor de gemeente te beperken, dan wel niet verder te laten escaleren. Hiermee wordt met name gedoeld op de uit de hand gelopen kosten voor de jeugdzorg. In de ogen van de fractie Krijnen/Loermans moeten de burgers kunnen rekenen op een, onder de omstandigheden, zo slagvaardig mogelijk bestuur. De burgemeester is eveneens over het aanbod van de fractie Krijnen/Loermans geïnformeerd.