Gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg ziet het in stand houden en beschermen van het Limburgse erfgoed als een van zijn belangrijkste opgaven.

Niet alleen vanuit de functie die hij bekleedt, maar ook vanuit een persoonlijke passie.
De gedeputeerde roept daarom alle betrokken partijen op om gebruik te maken van Provinciale regelingen die het erfgoed in Limburg veilig moeten stellen.

Het Limburgse erfgoed bestaat onder meer uit kloosters, kerken, abdijen, molens en hoeves die gedurende de geschiedenis steeds een andere rol hebben gespeeld in de samenleving, maar hun waarde hebben behouden.
Al deze gebouwen samen vertellen volgens Mackus het verhaal van Limburg.

De populariteit van monumenten in Limburg blijkt ook uit het grote aantal bezoekers dat jaarlijks afkomt op de Open Monumentendag, die morgen en zondag wordt gehouden.