De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, de LLTB, gaat individuele boeren begeleiden, die een schadeclaim willen indienen bij het Rijk.
Dat meldt 1Limburg.

Veel melkboeren hebben de afgelopen jaren hun veestapel uitgebreid, toen de overheid het melkquotem losliet.

Nu vrezen de boeren die investering niet meer te kunnen afbetalen, omdat het Rijk heeft bepaald dat er minder koeien moeten zijn om de mestuitstoot te beperken.
Voormalig staatssecretaris van economische zaken Martijn van Dam vindt, dat de boeren zichzelf in de nesten hebben gewerkt en dus zelf schuld hebben. “Onzin”, zegt de LLTB.

Volgens deze bond zijn de inkrimpingen bij de Limburgse melkveeboeren fors.
Gemiddeld moet de veestapel bij elke boer terug met tien tot twaalf procent.

Toch kiest de LLTB ervoor om niet collectief te pleiten voor compensatie, maar staat ze wel boeren bij die zelf plannen hebben om een schadeclaim in
te dienen.