Er is meer geld beschikbaar voor de succesvolle Limburgse regeling voor woningverduurzaming.  Met de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis kunnen eigenaar-bewoners en huurders hun woning verduurzamen en toekomstbestendig maken.

Ook kan de regeling gebruikt worden voor het verwijderen van asbest. Omdat er van de Limburgse regeling veel gebruik gemaakt wordt, komt er nu zo’n 10 miljoen euro extra beschikbaar. De Provincie Limburg heeft nu in totaal zo’n 84 miljoen euro ter beschikking gesteld. Er zijn inmiddels 7.000 leningen verstrekt.

Deze regeling is ook iets aangepast: Limburgers die meedoen met collectieve zonne- energie projecten kunnen ook gebruik maken van de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Eigenaar-bewoners en huurders kunnen meer informatie over de regeling vinden op de website www.limburg.nl/duurzaamthuis.

 

Foto: svn.nl