Mevrouw Mientje Drissen-Cremers uit Broekhuizenvorst heeft vanmorgen een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas.

Mientje Drissen-Cremers ontwikkelt al meer dan 35 jaar initiatieven om hulp te bieden aan mensen die in armoede leven in Polen.
Van 1980 tot 1995 was zij lid van de Stichting Well-Polen.
Zij organiseerde onder meer hulptransporten naar Polen, een jaarlijkse collecte, en vakanties voor kinderen van Poolse scholen.

Vanaf 1991 is zij als tolk en vertaler actief voor Stichting Comité Polen Miloslaw in Bergen; vanaf 2006 tevens als bestuurslid.

Zij is voor haar verdiensten eerder al benoemd tot ereburger van de Poolse gemeente Miloslaw.
Drissen is daarnaast sinds 2007 vrijwilliger bij de Stichting Historische Kring Broekhuizen/vorst, waar zij zich met name bezighoudt met het bijwerken van de archieven, stamboomonderzoek en archeologisch onderzoek.

De 63-jarige Mientje Drissen-Cremers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De overhandiging van de versierselen, behorend bij deze Koninklijke Onderscheiding, vond vanmorgen plaats door burgemeester Van Rooij, bij het secretariaat van Stichting Comité Polen Miloslaw in Nieuw Bergen.

Naast de leden van dit comité was er ook een delegatie uit de Poolse gemeente Miloslaw bij aanwezig.