Lob van Gennep wordt uitgebreid

De zogenoemde Lob van Gennep wordt uitgebreid. De inzet is meer veiligheid bij hoogwater, het gebied aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten én zorgen dat dit gebied meer water kan bergen dan nu. Er ligt 160 miljoen euro klaar om dit ingrijpend plan te realiseren, aldus De Gelderlander.

De kans dat het ooit gebeurt, is statistisch gezien zeer klein, maar mocht de Maas ooit flink overstromen dan zal een deel van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar onder water worden gezet. In de plannen wordt de bestaande Lob van Gennep groter, zodat (dichtbevolkte) gebieden verder stroomafwaarts – zoals een stad als Den Bosch – minder gevaar lopen.

Deze extra veiligheid betekent wel een verhoging van de huidige (nood)dijken, inclusief de provincialeweg N271 met 0,5 tot 1,5 meter. Er zijn ook nog andere opties. Medio september hopen de betrokken partijen de contouren van het uiteindelijke plan, duidelijk te hebben. Daarna volgt uitwerking van het plan.