Het centrummanagement van winkelcentrum Mosaïque in Nieuw Bergen moet meer vorm krijgen en zal worden ondersteund, zo is vandaag (9 mei) bekendgemaakt. De heer Marc Vroemen is gevraagd om deze taak uit te gaan uitvoeren in opdracht van Ondernemersvereniging Mosaïque, samen met Gemeente Bergen, Provincie Limburg en MKB Limburg.

Samen met ondernemers in winkelcentrum Mosaïque gaat Vroemen evenementen en gezamenlijke promotieacties en -campagnes organiseren. Daarbij worden zo nodig ook andere partijen bij betrokken. Ook zal Marc Vroemen evenementen van derden faciliteren en ondersteunen, als dat gewenst is. Het gaat om een proefproject van twee jaar waarbinnen het gestelde doel moet zijn bereikt. De eerste gesprekken met verschillende ondernemers hebben plaatsgevonden. Op dinsdag 21 mei a.s. is een startbijeenkomst met alle betrokkenen gepland.