Gemeente Bergen is van plan om de maximumsnelheid op de Kerkstraat in Bergen terug te brengen naar 60 km per uur.

Op deze manier wordt de verkeersveiligheid van vooral overstekende fietsers en voetgangers verbeterd.
Vooral kinderen uit Bergen en Aijen maken dagelijks gebruik van de Kerkstraat.

Er zijn twee oversteken over de dijken en een oversteek ter hoogte van de Holshaeg.
Daarnaast is het gewenst dat verkeer met gepaste snelheid de kern Nieuw Bergen binnen rijdt.

Om dit te realiseren komt er een verkeersdrempel te liggen tussen de versmalling aan de kant van Nieuw Bergen.
De overgang naar de 30 km zone wordt hiermee verbeterd.