Mevrouw Pelzer is gisteren herbenoemd tot Burgemeester van de Gemeente Bergen voor een periode van 6 jaar.

In de werkkamer van gouverneur Bovens van de Provincie Limburg in het Gouvernement te Maastricht heeft zij de eed afgelegd. In Limburg is het gebruikelijk dat dit achter gesloten deuren plaatsvindt, maar deze keer was er een fotografe uit Nieuw Bergen bij aanwezig.

De beëdiging van een nieuwe burgemeester vindt plaats tijdens een openbare raadsvergadering. De eedaflegging bij herbenoeming achter gesloten deuren in het Gouvernement.

Foto: Gemeente Bergen