Waterschap Limburg rekent op een miljoenenbijdrage van het Rijk voor de aanpak van wateroverlast en droogte.

Waterschap Limburg is opgetogen dat het kabinet meer dan ooit de nadruk legt op klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Het waterschap gaat er dan ook van uit dat het kabinet daarvoor de nodige middelen beschikbaar stelt.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck zegt dat de opgave ruim 275 miljoen euro bedraagt om de gevolgen van zware hoosbuien zoals in 2016, en ernstige droogteperioden en hitte in het stedelijk gebied aan te pakken. Als daar de gemeentelijke opgave en de opgaven van partijen als de landbouw en natuur bij wordt opgeteld komt daar een bedrag van boven de 500 miljoen euro uit.

Als er niets wordt gedaan, dan kan de schade oplopen tot meer dan 5 miljard euro in 2050. aldus dijkgraaf Van der Broeck van Waterschap Limburg.