Als niet wordt ingegrepen koerst de gemeente Bergen dit jaar af op een miljoenentekort in het sociaal domein. Dat blijkt uit een ‘winstwaarschuwing’ die de burgemeester naar de gemeenteraad heeft gestuurd, zo laat het CDA Bergen vandaag weten. 

De gemeenteraad verdubbelde in de begroting 2018 het budget voor maatwerkvoorzieningen in de jeugdzorg tot 2,3 miljoen euro. De verwachting is dat zonder maatregelen de overschrijding van dit verdubbelde budget tussen de 0,6 miljoen en
1,3 miljoen euro zal bedragen. Daarnaast moet nog invulling gegeven worden aan een bezuiniging van 1,2 miljoen euro, die in de begroting is opgenomen om de financiële huishouding van de gemeente Bergen sluitend te krijgen.

Uit het bericht van de burgemeester blijkt tevens dat voor het totale budget van 1,8 miljoen euro aan maatwerkvoorzieningen in de WMO, nu al verplichtingen zijn aangegaan. Dat betekent dat elke nieuwe aanvraag dit jaar, tot een kostenoverschrijding gaat leiden.

In december vorig namen kort na elkaar beide wethouders van de gemeente Bergen ontslag na respectievelijk een motie van afkeuring tegen wethouder Roefs (PK) en een motie van wantrouwen tegen burgemeester Pelzer en wethouder Splinter.

Zij zouden onvoldoende invulling hebben gegeven aan verbetermaatregelen die moeten leiden tot terugdringing van de tekorten in het sociaal domein. Ook bleek er geen vertrouwen meer te zijn bij een meerderheid van de Bergense gemeenteraad, dat het probleem snel zou worden aangepakt en opgelost.

Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad van Bergen worden vanavond naar verwachting twee wethouders benoemd die tot na de gemeeenteraadsverkiezingen in maart tijdelijk worden aangesteld. Het zijn Antoon Splinter van het CDA en Frans Pekema van de VVD. Tevens wordt voorgesteld om de heer William Schijfs uit Wellerlooi te benoemen als raadslid voor de VVD. Hij zal de plaats innemen van Frans Pekema die als wethouder aan de slag gaat.

De extra raadsvergadering begint vanavond om  19 uur in het gemeentehuis te Nieuw Bergen. Iedereen is welkom.