Verenigingen en instellingen in de gemeente Venray krijgen in 2018 15% minder subsidie dan volgend jaar.

Het is één van de bezuinigingen die burgemeester en wethouders voorstellen, om de begroting van 2015 sluitend te krijgen.
De gemeente kampt namelijk met miljoenentegenvallers.

Vooral door uitgaven aan bijstandsuitkeringen en de lagere bijdragen van het Rijk moet de gemeente miljoenen euro’s extra vinden.