De gemeente Bergen krijgt tot aan de verkiezingen in maart een minderheidscollege bestaande uit CDA en VVD, dat wordt gesteund door de twee van KERN afgesplitste raadsleden. De heren Splinter van het CDA en Pekema van de VVD zijn de beoogde wethouders.

Bergen zat tijdelijk zonder wethouders, nadat die half december door de raad waren weggestuurd. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de PK en KERN tijdelijk een coalitie zouden vormen. Maar als gevolg van een interne machtsstrijd binnen KERN ontplofte die fractie op kerstavond, en zou een coalitie tussen KERN en PK geen meerderheid meer hebben.

De opgestapte KERN-leden Krijnen en Loermans kondigden in een brief aan als aparte fractie verder te gaan, en bereid te zijn om een CDA-VVD college aan een meerderheid te helpen. Op de achtergrond heeft Rolf Krijnen vervolgens gesprekken gevoerd met burgemeester Pelzer en CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops, die op oudjaarsdag tot overeenstemming hebben geleid. Uiterlijk 12 januari zal er een extra raadsvergadering plaatsvinden waarin de wethouders worden benoemd. Een traject met informateurs van buitenaf om tot een oplossing voor de bestuurscrisis in Bergen te komen is daarmee van de baan.

Het is overigens niet de eerste keer dat het CDA de PK tussentijds inruilt voor de VVD als coalitiegenoot. In 2006 steunde het CDA een door de VVD ingediende motie van wantrouwen tegen PK-wethouder Margot van den Broek. Vervolgens sloten CDA en VVD een verbond, en werd Pekema voor het eerst wethouder.

 

Foto: Gemeente Bergen