De fractie van KERN Bergen heeft aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen voorgesteld om volgend jaar deel te nemen aan de nationale groencompetitie Entente Florale.

Bergen is deze week door het bestuur van Stichting Entente Florale officieel uitgenodigd voor deelname aan de nationale groencompetitie 2017, in de categorie kleine steden en dorpen.

Bij deelname zal een breed georiënteerde jury een algehele analyse van de Bergense visie van beleid en beheer opstellen op het gebied van groen, natuur, landschap, recreatie, duurzaamheid en participatie, en stelt aanbevelingen op waarmee de gemeente Bergen zijn voordeel kan doen.

Naar verwachting zal deelname aan de Entente |Florale veel mediapubliciteit opleveren, met als gevolg een belangrijke versterking van het Bergense speerpunt ‘ ondernemen met de natuur’ .

De fractie KERN verwacht dat een mogelijke deelname aan deze competitie eveneens een economische impuls zal geven aan het toeristisch recreatief beleid van de gemeente Bergen, maar
zeker ook aan de voortgang van het streven naar een duurzame en vitale groene gemeente.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Bergen is nu aan zet om zich officieel aan te melden voor deelname aan de Entente Florale in 2017.