Nog dit jaar gaan de zorgaanbieders Moveoo, Leger des Heils, Vincent van Gogh, Rendiz en Zelfregiecentrum Venlo in nauwe samenwerking met zeven Noord-Limburgse gemeenten aan de slag met een geheel nieuwe aanpak voor maatschappelijke opvang.

Inwoners die geen dak boven hun hoofd hebben kunnen zich sinds 1 april dit jaar op een laagdrempelige wijze melden bij één van de deelnemende zorgaanbieders die ze professioneel gaan helpen met hun vragen.

De problemen waarmee deze inwoners aankloppen zijn divers: psychiatrisch, verslaving, verstandelijke beperking, relationeel, financieel en vaak een combinatie daarvan. Door slimme verbindingen te maken met lokale partners en bestaande zorgvoorzieningen signaleren de samenwerkende partijen problemen vroegtijdig. Zo kan de hulpverlening aan kwetsbare inwoners effectiever vorm worden gegeven.