De gemeenteraad van Bergen heeft gisteravond nog geen krediet van maximaal 284-duizend euro beschikbaar gesteld voor de verbouw en inrichting van de nieuwe bibliotheek in MFC Den Asseldonk te Nieuw Bergen.

Daardoor wordt de opening van de nieuwe bibliotheek met Taalhuis in Den Asseldonk opnieuw uitgesteld. Eind vorig jaar werd er nog vanuit gegaan dat de bieb per 1 oktober dit jaar zou worden geopend. Maar dat bleek niet haalbaar. Niemand waagt zich aan een uitspraak over de datum waarop de opening van de bibliotheek in Den Asseldonk wel zal plaatsvinden.

Dinsdagavond bij de bespreking van dit agendapunt kwam de VVD met de opmerking dat er helemaal geen besluit zou kunnen worden genomen, want het pand waarin de bibliotheek tot 1 mei 2016 was gevestigd aan het Rembrandtplein, blijkt nog niet te zijn verkocht. Omdat de geplande verbouwing en inrichting van de nieuwe bibliotheek wordt bekostigd uit de verkoop van het gebouw Rembrandtplein 4, is er dus feitelijk geen geld voor dit project voorhanden, meent de VVD.

En er zouden nog veel meer onderdelen van het collegevoorstel niet deugen. De VVD Bergen kwalificeerde het voorstel daarom als “ongelooflijk rommelig, niet goed onderbouwd, het bevat verkeerde aannames, en is niet gefinancierd. Kortom een slecht plan”, aldus Frans Pekema.

Leo Ponjee van coalitiepartij PK verklaarde aanvankelijk dat hij ervan overtuigd is “dat er iets moois dreigt te ontstaan”. Maar tijdens zijn betoog bleef daar weinig van over, doordat de oppositiepartijen VVD en KERN verschillende salvo’s van interrupties met vragen afvuurden op Ponjee, die op enig moment het spoor bijster raakte, en dat ook toegaf. Voor de gemiddelde toehoorder was de discussie die ontstond toen al vrijwel niet meer te volgen.

De gemeente Bergen is eigenaar van Den Asseldonk en verhuurt dit gebouw aan Optisport, die het exploiteert. Nu gaat de gemeente Bergen maximaal 284-duizend euro investeren in de verbouw van een deel van Den Asseldonk, om daar de nieuwe bibliotheek te kunnen inrichten. Vervolgens betaalt de bibliotheek weer huur aan Optisport. Uiteindelijk moet deze constructie voor de gemeente Bergen leiden tot een besparing op de bibliotheekkosten van zo’n 130-duizend euro.

Na vier schorsingen, één amendement van CDA en PK en twee moties van de VVD die door KERN werden gesteund, was het glashelder dat er tijdens deze raadsvergadering nog geen krediet voor de verbouw van Den Asseldonk beschikbaar zou worden gesteld. Het collegevoorstel werd overigens wel aangenomen, met aanvulling van het amendement. CDA en PK stemden voor; KERN en VVD tegen.

Het amendement van CDA en PK houdt in dat het benodigde krediet van maximaal 284-duizend euro zal worden bekostigd, uit de nog te verkrijgen middelen uit de verkoop van het pand Rembrandtplein 4 te Nieuw Bergen, nadat hier een begrotingswijziging over is voorgelegd aan, en is goedgekeurd door de gemeenteraad. Die begrotingswijziging zal in een volgende vergadering aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Mogelijk is tegen die tijd het betreffende pand al wel verkocht.

Volgens wethouder Splinter is er inmiddels sprake van een definitieve koopovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Huisartsenpraktijk Maasoever Bergen. Die is volgens hem niet te ontbinden.

Volgens wethouder Roefs is zeer zorgvuldig omgegaan met dit dossier, en is het niet zo dat de gemeente Bergen op de een of andere manier Optisport subsidieert. Roefs verklaarde ook dat “alle gebruikers er naar uitkijken om samen iets moois neer te zetten in Den Asseldonk: een nieuwe bibliotheek met een heel mooi Taalhuis”.