Vanaf deze week kunnen Limburgse muziekverenigingen, die een samenwerking aangaan over muziekonderwijs met een basis- of middelbare school, een aanvraag indienen voor een projectbijdrage.

Daarvoor is de nieuwe stimuleringsregeling van DOOR! in het leven geroepen.
Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van duurzame samenwerking tussen muziekverenigingen en primair- of voortgezet onderwijsscholen, die structureel aan de slag willen met ‘meer muziek in de klas!’

DOOR! is de Limburgse provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet.
Muziekverenigingen, zoals harmonieën en fanfares, tamboerkorpsen, koren en schutterijen, zijn onlosmakelijk verbonden aan de lokale gemeenschappen.

Deze verenigingen dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin in de samenleving.

Door te investeren in een goede samenwerking tussen verenigingen en onderwijs ontstaat ook voor de lange termijn een meer bestendige relatie.

Meer informatie is te vinden op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg.