Nieuwe voorzitter RvT Dichterbij

Prof. dr. Paul Frissen is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Dichterbij.

De nieuwe voorzitter brengt een schat aan ervaring mee.
Hij is vanaf 2004 als bestuursvoorzitter en decaan verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag.
Daarnaast is hij hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University.

Ook in de zorgsector heeft Paul Frissen zijn sporen verdiend, als adviseur, onderzoeker, opleider en toezichthouder.
Hij was lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
Dat zijn adviesorganen van kabinet en Staten-Generaal.

Recent rondde hij een groot onderzoek af naar de sturingsbenaderingen in de zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Bovendien was hij toezichthouder van een instelling voor crisisopvang, van een preventie-instituut en van een STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen).

De nieuwe voorzitter is de opvolger van Léon Frissen die eind van dit jaar afscheid neemt, na twee statutaire zittingstermijnen van vier jaar.