Op initiatief van de Ondernemersvereniging Bergen-Mosaïque komt er een fonds voor en door ondernemers.

Het idee komt van de Bergense coalitiepartijen CDA en PK.
Doel van het ondernemersfonds is het versterken van de samenwerking tussen ondernemers in Mosaïque en het organiseren van acties en activiteiten.

Het ondernemersfonds zal gevuld worden door de ondernemers in de vorm van een belasting, en worden aangevuld met een bijdrage door de gemeente Bergen.
Afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Bergen en Ondernemersvereniging Bergen-Mosaïque.

De overeenkomst zal worden getekend na besluitvorming door de gemeenteraad in de vergadering van 11 juli aanstaande.