De Gemeente Bergen verricht in samenwerking met een adviesbureau momenteel een onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte. In dit onderzoek kun je laten weten hoe jij tegen de inrichting van de openbare ruimte in deze gemeente aan kijkt, maar ook hoe volgens jou de toekomst er uit zou moeten zien.

Het gaat onder meer over de trottoirs, straten en openbaar groen in de eigen buurt, en de verbindingswegen en fietspaden in het buitengebied. De Gemeente Bergen is benieuwd naar de mening van haar inwoners over de bestaande woon- en leefomgeving.

Jouw mening draagt bij aan een toekomstvisie voor de openbare ruimte in de dorpen van de gemeente Bergen. Als de enquêtes zijn verwerkt, wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar je met de gemeente in gesprek kunt gaan over de openbare ruimte. De enquête is tot eind januari volgend jaar in te vullen op de website www.bergen.nl/enquete.

 

Foto: www.bergen.nl