Waterschap Aa en Maas heeft vandaag het onttrekkingsverbod voor het beregenen van landbouwgewassen met oppervlaktewater in enkele districten ingetrokken.

Het verbod blijft voorlopig wel van kracht voor het district Raam.
Dat is de regio Boxmeer, Cuijk, Grave Mill en Sint Hubert en Sint-Anthonis.