Op Airport Weeze, direct over de grens in de gemeente Bergen, vinden elk jaar twee grote festivals plaats: Parookaville en Q-Base.

Deze festivals trekken duizenden bezoekers.
Grote namen treden er op.
De gemeente Weeze verleent hiervoor, als bevoegd gezag, de vergunningen en bepaalt de voorschriften.
Naar aanleiding van klachten over geluidoverlast hebben de Gemeente Weeze en de Gemeente Bergen overleg gehad over de organisatie van dergelijke grootschalige festivals en mogelijke maatregelen om geluidsoverlast in de toekomst te beperken.

Afgelopen weekend vond het festival Parookaville plaats.
Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast heeft burgemeester Pelzer zaterdag en zondag contact opgenomen met de gemeente Weeze. Gelet op de klachten heeft de gemeente Weeze daarop enkele aanpassingen op het festivalterrein uitgevoerd.

Die maatregelen en wellicht ook de gewijzigde windrichting zorgden zaterdag en zondag voor minder klachten.
De gemeente Weeze betreurt het feit dat inwoners van Bergen overlast hebben ondervonden van het festival.

Uit geluidsmetingen zou zijn gebleken dat de in de vergunning opgenomen voorschriften werden nageleefd.
Naast klachten was er op sociale media overigens ook een groot draagvlak voor de organisatie van festivals op Airport Weeze.

Veel mensen reageerden tolerant, zowel met betrekking tot Parookaville als het aanstaande Q-Base.
Enkele keren per jaar geluidsoverlast vinden veel mensen aanvaardbaar, zo bericht de Gemeente Bergen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekendgemaakt.