Vanwege een fout in de publicatie van het verkeersbesluit, is het tijdelijke parkeerverbod in Boxmeer tijdens de kermis aan de Jacob de Kerlestraat niet rechtsgeldig.

De inmiddels uitgeschreven bekeuringen voor dit tijdelijk verkeersbesluit komen te vervallen.
Het gaat om 19 boetes.

Het besluit om een algeheel tijdelijk parkeerverbod in de Jacob de Kerlestraat in Boxmeer in te stellen, is genomen om de veiligheid van de schoolkinderen van de Weijerwereld te kunnen waarborgen.

Op het Weijerplein is tijdens de kermis geen parkeermogelijkheid vanwege de kermis .
Daardoor zou het in de Jacob de Kerlestraat erg druk en onoverzichtelijk kunnen worden, vanwege een groot aantal geparkeerde auto’s.

Om de veiligheid toch te kunnen garanderen, treden de buitengewoon opsporingsambtenaren tijdens de kermisdagen aan het begin en aan het einde van de schooldag op als verkeersregelaar.
Het verzoek van de school aan de ouders, om zoveel mogelijk per fiets te komen, blijft van kracht.

Volgend jaar zal tijdens de kermis een algeheel parkeerverbod gelden in de Jacob de Kerlestraat. Dan wordt het verkeersbesluit wel goed gepubliceerd.