Met ingang van dinsdag 3 september 2019 heeft burgemeester De Koning van de gemeente Gennep al zijn taken binnen deze gemeente per direct neergelegd.

Aan het einde van de raadsvergadering van 1 juli jl. kondigde burgemeester De Koning zijn vertrek bij de gemeente Gennep plotseling aan. De Koning concludeerde dat het niet meer haalbaar is, om de door de wethouders ervaren verstoorde relatie binnen het college te herstellen.

Hij vindt het belangrijk dat er een einde komt aan de onduidelijkheid rond zijn positie, die de afgelopen weken is ontstaan, en geeft voorrang aan het herstel van rust in de gemeente Gennep. De burgemeester laat weten zich gesterkt te voelen door de vele warme blijken van steun en waardering die hij de afgelopen periode heeft gekregen. Hij laat ook weten dat het in het belang van de gemeente Gennep het beste is, dat door zijn beslissing een duurzame oplossing is gevonden.

De wethouders zijn opgelucht dat er nu duidelijkheid is. Over de manier waarop het afscheid van de raad en de Gennepse bevolking invulling zal krijgen, volgt binnenkort meer duidelijkheid. Commissaris van de Koning Bovens van Provincie Limburg, heeft toegezegd op korte termijn naar Gennep te komen om afspraken te maken over de opvolging van Peter de Koning.

Komende tijd neemt Peter Lucassen als locoburgemeester de taken van de burgemeester waar. Raadslid en plaatsvervangend raadsvoorzitter Jacques van Bergen neemt tijdelijk het voorzitterschap van de raadsvergaderingen voor zijn rekening.