De Progressieve Kombinatie Bergen maakt zich grote zorgen over de verstrekking van zorg in de gemeente Bergen, en heeft een Meldpunt Zorgproblemen ingesteld. PK-raadslid Claudia Ponjee vertelt wat er speelt.