Gisteren zijn de plannen voor een nieuwe bibliotheek in MFC Den Asseldonk te Nieuw Bergen gepresenteerd tijdens de vergadering van de raadscommissie.

Deze voorziening is het resultaat van een samenwerking tussen de Gemeente Bergen, Biblioplus en Optisport.
Met de nieuwe bibliotheek heeft de gemeente er een multifunctionele voorziening bij die zich steeds verder ontwikkelt naar een uitgebreid kennis- en ontmoetingscentrum.

Nieuw in de bibliotheek is het Taalhuis, dat intensief samenwerkt met partners zoals Stichting WelkomOpWeg, Computerclub KBO, Humanitas en Gilde Bergen.
Zij brengen bezoekers mee die op hun beurt weer in aanraking komen met de sportvoorzieningen en gebruikmaken van de foyer voor ontmoeting.
Ook de Dementheek is nieuw.

Met de verhuizing naar Den Asseldonk voldoet Gemeente Bergen niet alleen aan de bezuinigingsopdracht die voor de bibliotheek was opgelegd, ook komt er een moderne en laagdrempelige voorziening die voldoet aan de brede vraag vanuit de samenleving.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juli neemt de raad een definitief besluit over de plannen.