De eigenaren van camping Bos en Heide in Heijen hebben een plan ingediend voor een woonpark voor 650 buitenlandse werknemers op Résidence Heijendaal in Heijen.

Burgemeester De Koning van Gennep waarschuwde gisteravond tijdens de raadsvergadering dat een dergelijk woonpark de veiligheid van het gebied in gevaar brengt. 

Op park Résidence Heijendaal in Heijen zouden 130 chalets moeten komen. Per woning kunnen vijf arbeidsmigranten gehuisvest worden waarmee maximaal 650 mensen onderdak krijgen.

Volgens het echtpaar dat het park drie jaar geleden overnam, is het voor recreanten niet rendabel te maken. Het hele park is opgeknapt. Maar de recreanten laten het afweten. Navraag leert dat mensen niet willen investeren in een recreatieve woning op Résidence Heijendaal in Heijen, vanwege de slechte naam van het park uit het verleden.

De Résidence heeft nu al toestemming om 96 chalets te plaatsen voor een recreatief park. Voor een woonpark is een nieuwe vergunning nodig. Adviseur Barthen probeerde gisteravond aan de Gennepse gemeenteraad uit te leggen waarom een woonpark speciaal voor arbeidsmigranten nodig is. Volgens hem is in de regio behoefte aan 1.500 verblijfplaatsen voor buitenlandse werknemers. Arbeidsmigranten die in de buurt werken bij bedrijven. Als ze voor een kort verblijf komen, kunnen die volgens hem beter op het park wonen.

Burgemeester De Koning van de gemeente Gennep liet weten dat de Provincie Limburg het huisvesten van arbeidsmigranten op campings en bungalows in beginsel afraadt.

Wethouder Lucassen meldde dat Gennep een onderzoek doet naar de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld van Poolse werknemers die in dienst zijn van logistiek bedrijf Arvato in Heijen.

Frank Pubben van D66 wees erop dat in de kern Gennep nu al meerdere woningen zijn waar verschillende Poolse werknemers wonen.

Adviseur Barthen stelde voor om een tijdelijke vergunning voor tien jaar te geven voor het woonpark. Burgemeester De Koning maakte duidelijk dat handhaven en aanpassen van een vergunning na jarenlang gedogen erg moeilijk zou worden voor Gennep, zo bericht De Gelderlander.