Detailhandel Nederland is blij met de presentatie van het nieuwe briefje van 50 euro.

De Europese Centrale Bank heeft gisteren het nieuwe 50 euro-biljet officieel gepresenteerd.

Maar liefst driekwart van de valse biljetten is dat van 50 euro.
Het was dus broodnodig dat het biljet werd vervangen door een nieuwe coupure, vindt Detailhandel Nederland.

In het nieuwe biljet van 50 euro zijn een aantal kenmerken verbeterd waardoor het nog moeilijker wordt voor valsemunters om het biljet na te maken.

Minder valse biljetten betekent voor een winkelier minder noodzakelijke controle- en handelingsmaatregelen.
Een eenmaal aangenomen vals biljet krijgt een winkelier namelijk niet vergoed.

Het nieuwe briefje van 50 euro komt in de lente van 2017 in omloop.
Na het nieuwe briefje van vijftig volgen ook nog nieuwe biljetten van 100 en 200 euro.