De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, Huurdersraad Destion en woningcorporatie Destion hebben gisteren prestatieafspraken ondertekend.

Centraal in de afspraken staan het beheer van woningen, en de betaalbaarheid en nieuwbouw van verschillende typen sociale huurwoningen.

Ook wordt rekening gehouden met specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning of ouderen die langer thuis blijven wonen.
Daarnaast is de kwaliteit en duurzaamheid van woningen een belangrijk onderwerp.

Woningcorporatie Destion blijft sociale huurwoningen bouwen met een maximale huurprijs van 710 euro.
Voor volgend jaar staan er verschillende projecten voor sociale woningen op de planning in het Maasduinengebied.

Omdat de behoefte aan sociale gezinshuurwoningen daalt, verkoopt Destion een aantal van de bestaande huurwoningen aan zittende huurders of starters op de woningmarkt.
Het aantal te verkopen woningen wordt nauwlettend gevolgd en jaarlijks besproken.

Dat er prestatieafspraken gemaakt worden is niet nieuw.
Wel nieuw is dat de huurdersorganisatie daarbij een volwaardige partner is.

Op een constructieve en kritische manier behartigt de Huurdersraad de belangen van huurders en woningzoekenden bij het overleg over de afspraken.