De gemeente Bergen neemt deel aan het proefproject: ‘Thuisnabij onderwijs in een reële praktijksituatie’ van Mikado Gennep. Dat is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Het project geeft leerlingen de kans om in werkelijke praktijksituaties ervaringen op te doen die zij later in de maatschappij nodig hebben.

Leerlingen uit de gemeente Bergen kunnen het project volgen in een locatie binnen Mosaïque in Nieuw Bergen, en hoeven dus niet meer elke dag op en neer naar de school in Gennep te reizen.

Het idee is om leerlingen bij lokale bedrijven binnen de gemeente Bergen ervaringen op te laten doen.

De gemeente Bergen ondersteunt het project financieel en legt de eerste contacten met de ondernemers.