Met een forse financiële bijdrage ondersteunt de Provincie Limburg de noodzaak om het Nederweerter ‘symbool van onverzettelijkheid in oude glorie te herstellen. Daarmee erkent het provinciebestuur het provinciaal belang van dit historisch monument.

De Sint Lambertustoren van Nederweert is cultuurhistorisch van groot belang. De toren bezit de beschermde status van rijksmonument. De eerste steen van de Lambertustoren werd op 13 juli 1467 gelegd. In de loop der tijd is de toren drie keer verhoogd.

Al eeuwenlang is de gemeente Nederweert eigenaar van de Lambertustoren. Zo is zij één van de weinige gemeenten in Limburg, die een grote toren in eigendom heeft.

De toren heeft in de loop der eeuwen meerdere gemeentelijke functies gehad. Zo heeft het bouwwerk naast kerktoren als verdedigingsstelsel dienst gedaan. Maar ook voor graanopslag en archiefdienst. Ook was de toren onderdeel van het landmeetstelsel, dat Napoleon heeft ingevoerd.

Belangrijkste voorwaarde van de provinciale projectsubsidie van ruim 313-duizend euro is dat de Lambertustoren na de restauratie in een goede bouwkundige staat verkeert waarbij authenticiteit en karakter van de toren bewaard blijven.

Foto: kerknederweert.nl