Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray betrekt de gemeenteraad bij het initiatief van het bedrijf Kronos om een zonnepark te realiseren ten zuiden van de dorpen Smakt en Holthees. Dit plan, met zo’n 25 ha aan zonnepalen, wordt in februari 2019 aan de raad voorgelegd.

De raad wordt in februari 2019 gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het project te verlenen. Als deze in februari door gemeenteraad wordt afgegeven, ligt het plan opnieuw ter inzage voor zienswijzen.

De raad wordt betrokken omdat tijdens de informatieavond van woensdag bleek dat het plan bij de omgeving gevoeliger ligt dan in eerste instantie werd verwacht. Ook vinden de inwoners dat ze niet goed geïnformeerd waren over de plannen, aldus Omroep Venray.