De raadscommissie Ruimte en Economie van de gemeente Bergen vergadert vanavond. Op de agenda staat onder meer een voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2018.

Het bestemmingsplan voor het buitengebied dateert van 17 december 2013. In 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State enkele onderdelen van het bestemmingsplan vernietigd. Toen heeft dit bestuursorgaan tevens uitgesproken dat het geen goede ruimtelijke ordening is om de veehouderijlocaties buiten het plangebied te laten.

Aan de gemeenteraad is toen opgedragen om rekening houdend met wat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft overwogen, het plan binnen 26 weken op onderdelen te repareren, en binnen 24 maanden een nieuw besluit te nemen waarbij de veehouderijlocaties deel gaan uitmaken van het bestemmingsplan.

Het gerepareerde bestemmingsplan ligt nu klaar om vastgesteld te worden.