Op verzoek van de Boxmeerse gemeenteraad onderzocht de rekenkamercommissie Land van Cuijk de rol van de gemeente Boxmeer in de zaak van de oncologische kliniek Hansa.

Dit nieuwe ziekenhuis voor behandeling van kankerpatiënten zou gebouwd worden nabij het huidige Maasziekenhuis in Beugen.

Het rapport ‘Nabeschouwing over project Hansa’ is door de gemeenteraad geagendeerd in de commissievergadering van 7 september aanstaande en in de raadsvergadering van 14 september.
Het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer is van mening dat eerst met de raad over dit rapport moet worden gesproken, en niet nu al via de media.

Om die reden wil het college nu niet inhoudelijk reageren.
Dat laten burgemeester en wethouders van Boxmeer middels een persverklaring weten.