De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep, de provincialeweg N271 tussen Mook en Milsbeek reconstrueren.

De indeling van de weg, inclusief de fietspaden, verandert.
Waar nu aan beide zijden van de N271 een smal fietspad aanwezig is, zal na de reconstructie ten noorden van Plasmolen aan één zijde van de weg een breed fietspad overblijven.

Bomen worden door middel van houten geleiderails afgeschermd van het gemotoriseerde verkeer.
Voor landbouwverkeer wordt tussen Plasmolen en Mook aan beide zijden van de weg een passeerhaven aangebracht.

Ter hoogte van Plasmolen wordt een pleisterplaats ingericht. Die bestaat uit een toeristisch informatiepunt met parkeerplaatsen.
Om de oversteekbaarheid in Plasmolen te verbeteren wordt de weg hier aangepast en ingericht als een 50 kilometerzone.

De planning is om de reconstructie uit te voeren in de eerste 9 maanden van 2018.