De dorpsraad Leunen heeft een alternatief plan gepresenteerd voor reconstructie van de provincialeweg N277 bij Venray.

De Provincie Limburg wil ter hoogte van Venray het viaduct over de Leunseweg slopen, en ervoor in de plaats een rotonde aanleggen. Voor fietsers komen er tunnels.

Volgens dorpsraad Leunen is dit een slechte oplossing die ook niet wordt gedragen door een meerderheid van de inwoners. De dorpsraad wil in de N277 bij Venray een tunnel voor het doorgaande verkeer tussen Well en Deurne, aldus De Limburger.

Op de tunnel zou een rotonde voor lokaal verkeer kunnen worden aangelegd. Mocht deze variant te duur zijn dan is er volgens dorpsraad Leunen nog een optie. Het huidige viaduct over de Leunseweg zo laten, en zowel aan de Venrayse als Leunense kant een rotonde aanleggen.