Nieuwe werkgroep PAIVA Bergen

De nieuwe werkgroep Pro-Actieve Integratie voor Allochtonen in de gemeente Bergen, kortweg PAIVA genoemd, gaat wekelijks op één vaste avond activiteiten organiseren om contacten te stimuleren tussen nieuwkomers onderling, en tussen nieuwkomers en autochtone, gevestigde Bergenaren.
Waarschijnlijk in het Ontmoetingscentrum Bergen.

Sommige bijeenkomsten zijn informatief, tijdens andere gaan de deelnemers bijvoorbeeld samen eten, kaarten, handwerken of schilderen. Er zullen avonden voor vrouwen en mannen apart zijn.
Op zondagmiddagen wordt er samen gewandeld.
Autochtone Bergenaren zijn tijdens alle activiteiten meer dan welkom.

Zondag 12 maart aanstaande gaat een groep nieuwe Nederlanders de gevel van de Goederenbank in Nieuw Bergen opknappen.
Dat gebeurt in het kader van de landelijke actie NL-DOET.

De werkgroep PAIVA zoekt mensen die op vrijwillige basis een actieve bijdrage willen leveren aan de integratie van de nieuwe Nederlanders.

Gezocht worden personen die een maatje willen zijn voor de nieuwkomers en hen helpen met het leren van de Nederlandse taal, met de thuisadministratie, het regelen van alledaagse dingen en met het begeleiden van de groepsactiviteiten.

Personen die zich willen inzetten voor nieuwkomers en anderstaligen in de gemeente Bergen kunnen zich melden via de website: www.gilde-bergen.nl.
Daar is ook meer informatie te vinden.