Werkzaamheden heideterreinen Bergen

De gemeente Bergen is bezig met het opschonen van de heideterreinen en zandverstuivingen op de Bergerheide.

Begrazing door schapen houdt vooral de heideterreinen in goede conditie.
Toch is onderhoud noodzakelijk. Om de bodem te ontzien, beperkt de gemeente de inzet van zware machines en voeren paarden deels het sleepwerk uit.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Roodbeen Groenvoorzieningen uit Well.
Ook Noord Limburgs Groen voert een deel van het werk uit.

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden vóór het broedseizoen klaar.

Het broedseizoen begint 15 maart.