Omgevingsvergunning Lidl Gennep

Er is nog heel veel verwarring en onduidelijkheid over de omgevingsvergunning voor de vestiging van de Lidl in Gennep.

Volgens de Gennepse VVD-fractie dreigt er bij de volgende raadsvergadering een gezamenlijke motie te worden ingediend, die burgemeester en wethouders zullen opdragen het besluit tot het afgeven van de omgevingsvergunning te herroepen.

Dat komt omdat er nog veel vragen zijn over de nieuwe vestiging van de Lidl aan het Europaplein in Gennep. Vragen over de overlast voor omwonenden, de toekomstige parkeersituatie, en toegankelijkheid voor vrachtauto’s die de winkel gaan bevoorraden.

In de plannen voor de Lidl wordt gesproken over een groenvoorziening tussen de nieuwbouw en Duivenakkerstraat. Hoe die eruit gaat zien en hoe het staat met de groene uitstraling van het Europaplein, is eveneens onduidelijk.

De VVD Gennep vreest het ergste voor de omwonenden.