De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar gaan weer samen aan de slag in het kader van de Regiovisie.

Samen willen zij deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en voor toeristen.
In 2010 is de Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar van start gegaan. Enkele projecten zijn succesvol gerealiseerd.

Verdere samenwerking in het kader van de Regiovisie heeft een tijdje op een laag pitje gestaan.
Nu is die weer voortvarend opgepakt.

De drie gemeenten zijn weer bezig met het maken van plannen en het uitvoeren van projecten in de regio.
Zij focussen zich op de korte termijn bijvoorbeeld op het verbeteren en beleefbaar maken van routes, het realiseren van Maasstrandjes en het verbinden van cultuurhistorische plekken.

Een voorbeeld zijn de ingezaaide natuurlijke bloemenlinten.