Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben de samenwerkingsovereenkomst voor een periode van drie jaar verlengd. De samenwerking heeft tot doel om dat wat het Land van Cuijk bijzonder maakt onder de aandacht van meer toeristen en recreanten te brengen.

De vijf gemeenten hebben onlangs de samenwerking met én het functioneren van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk in de afgelopen drie jaar geëvalueerd. Zij hebben vastgesteld dat het bureau “in ruime voldoende mate voldoet aan de afspraken en de verwachtingen”.

De overeenkomst is tot 2020, onder dezelfde condities, verlengd.