Omroep Venray, Gennep News en Maasland gaan intensief samenwerken in een omroepcluster. Komende week wordt gestart met een overkoepelende regioredactie die dagelijks nieuwsberichten gaat verzorgen voor de radio en online. Op TV komt er een wekelijks regio-overzicht. De omroepen gaan ook de reclameverkoop centraal organiseren en facilitair samenwerken.

Op bestuursniveau vindt overleg plaats over een toekomstig organisatiemodel. Het belangrijkste uitgangspunt bij de samenwerking is dat de lokale identiteit van de omroepen gewaarborgd blijft.
Landelijk wordt aangestuurd op de vorming van streekomroeporganisaties. Door samenwerking wordt de slagvaardigheid van de lokale omroepen versterkt, en kunnen ze beter aan de eisen van de mediawet voldoen.

Gennep News en Maasland Radio werken al sinds september intensief samen. Met de toetreding van Omroep Venray ontstaat een sterk omroepcluster in de kop van Noord-Limburg dat ruim 70.000 inwoners bedient.