BiblioPlus en gemeenten in het Land van Cuijk en De Maasduinen hebben gisteren een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot 2019 ondertekend.

Het gaat om de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.
De partners gaan de komende jaren bouwen aan verbreding van de Bibliotheek tot een maatschappelijk informatieknooppunt.

BiblioPlus is hiervoor de afgelopen periode gereorganiseerd.
De Bibliotheek gaat een verbindende rol spelen in het ondersteunen van mensen, in onder andere vaardigheden op het gebied van taal, gezondheid en de digitale wereld.
Dat de Bibliotheek hiermee in een maatschappelijke behoefte voorziet bleek onlangs nog uit het rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.

In het rapport is te lezen dat er een behoorlijk verschil zit tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen.
Het opleidingsniveau blijkt daarbij in veel gevallen niet doorslaggevend te zijn.

De Bibliotheek verwacht als neutrale, openbare plek een belangrijke hulpbron te kunnen vormen.

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is de financiering van een aantal basisvoorzieningen geborgd.

Daarnaast hebben de individuele gemeenten de
mogelijkheid om jaarlijks maatwerkafspraken met BiblioPlus te maken over aanvullende projecten.

Zo wordt in de gemeenten Bergen, Gennep en Boxmeer nog dit jaar gestart met de opbouw van een Taalhuis-netwerk. De aanpak van laaggeletterdheid staat daarbij centraal.