De aanleg van snel internet in het buitengebied van Limburg lijkt een stuk dichterbij te zijn gekomen.

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Limburg is ervoor dat de provincie initiatieven van onderop ondersteunt om snel internet in het buitengebied te realiseren.
De Provincie Limburg wil hiervoor zogenoemede revolverende leningen verstrekken. Dat zijn leningen die later weer terugvloeien in de provinciekas.

Zo’n 13/duizend huishoudens en bedrijven in het buitengebied van Limburg hebben geen snel internet.
Om die aan te sluiten is 60 miljoen euro nodig. Het probleem doet zich vooral voor in Noord- en Midden-Limburg.

Gedeputeerde Teunissen van de Provincie Limburg komt in het eerste kwartaal van volgend jaar met een concreet voorstel.
Voor de fractie van KERN in de gemeente Bergen is deze ontwikkeling reden om het college van burgemeester en wethouders nog eens te wijzen op de verzoeken die KERN indiende voor snel internet in het buitengebied.

Het college stelde zich op het standpunt dat zij pas actie zou ondernemen als de Provincie een eerste stap zet.
Dat moment lijkt nu gekomen.