Uit een herhaalonderzoek van de Socialistische Partij Venlo naar het functioneren van de schuldhulpverlening in de gemeente Venlo kwam vorig jaar grote ontevredenheid over de bewindvoering naar voren. Dit vraagt om een verdiepend nieuw onderzoek dat nu start. 

Volgens SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten is driekwart van de ondervraagden uit het onderzoek ontevreden of zeer ontevreden over de bewindvoerder. Klachten gaan onder meer over geen of veel te laat betaald leefgeld, schulden die verdubbelen of verdrievoudigen, rekeningen die niet betaald worden en er dus boetes bovenop de rekening komen, geen toegang tot eigen dossiers, en niet of nauwelijks op de hoogte zijn hoe hoog de eventuele schulden zijn. De tijd tussen de start van bewindvoering en aanmelding bij schuldhulpverlening is erg lang en er is helemaal geen tot zeer weinig communicatie met mensen vanuit de bewindvoerder.
Op basis van deze informatie heeft de SP-Venlo besloten om nu een onderzoek naar bewindvoering te starten.

Zij roepen mensen op om met de SP in gesprek te gaan. Zij willen graag weten wat er mis gaat met bewind om zo misstanden aan de kaak te kunnen stellen. Doelstelling is om binnen de bewindvoering verbeteringen voor elkaar te krijgen. Het onderzoek loopt tot 30 april aanstaande. De bevindingen worden aangeboden aan wethouder Vervoort van de gemeente Venlo, in de verwachting dat die de situatie gaat verbeteren. Meer informatie is te vinden op de website van de SP Venlo. Daar kunnen belanghebbenden de vragenlijst Onderzoek Bewindvoerders invullen.