Op 3 april start een groep van 10 peuters in een speciale azc-groep op peuterspeelzaal Hummelburg in Blitterswijck.

De kans dat deze kinderen met een taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen is groot.
Daarom heeft de gemeente Venray samen met het COA, basisschool St. Anna en Spring Kinderopvang besloten om peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie aan te bieden voor de peuters die op het asielzoekerscentrum in Blitterswijck wonen.