De heer Koos van der Hoff uit Overloon heeft gisteren de gemeentelijke Speld van Verdienste ontvangen. Deze werd hem overhandigd door wethouder Verstraaten van de gemeente Boxmeer tijdens het koffieconcert van LOGEKO.

Koos van der Hoff verrichtte de afgelopen 50 jaar veel vrijwilligerswerk voor de gemeenschap van Overloon. Sinds 1967 is hij lid van zangvereniging LOGEKO in Overloon. Hij is 28 jaar bestuurlijk actief geweest voor de vereniging als voorzitter en vicevoorzitter.

In 2000 heeft hij zijn bestuursfunctie neergelegd. Vanaf dat moment is hij nog steeds actief lid van de muziekcommissie en zet hij zich ook op tal van andere manieren in voor de vereniging. Daarnaast was Koos van der Hoff in 1967 medeoprichter van het ‘Jongerenkoor’ in Overloon waar hij tevens dirigent werd. In de loop der jaren kreeg het koor andere namen zoals ‘Jongerenkerk Overloon’, ‘Young Sound’ en ‘Zang- en Theatergroep Oker’.

Tot aan het einde van zijn lidmaatschap in 1990 was Koos actief bij verschillende voorbereidende werkzaamheden en was hij meerdere jaren bestuurslid. Vanaf eind jaren zeventig maakt Koos van der Hoff zich verdienstelijk voor de kerkgemeenschap van Overloon. In 2002 ontving hij daarvoor de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia’. En gisteren dus de gemeentelijke Speld van Verdienste van Boxmeer.