Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid heeft het 46,5 hectare grote St. Annapark in Venray verkocht aan Renschdael Groep.

Vincent van Gogh heeft er alle vertrouwen in dat Renschdael Groep de herontwikkeling met respect op zich neemt, en samen met de gemeente Venray invulling zal geven aan het plan dat is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Volgens wethouder Van der Putten betekent de verkoop aan Renschdael Groep de volgende stap richting een nieuw leven voor het St. Annapark, waarin kwaliteit in alle opzichten centraal staat, met respect voor de historie, de waardevolle natuur, en met behoud en de herontwikkeling van monumenten.

Met het St. Annapark krijgt Venray een prachtig openbaar park. Renschdael Groep streeft naar een uitgebalanceerde combinatie tussen werken, wonen en recreëren, met respect voor het monumentale karakter van zowel de gebouwen als het groen. Bij de toekomstige invulling denken zij aan onder andere maatschappelijke en medische dienstverlening, opleiding en onderwijs, onderscheidende horeca en kunst en cultuur.

 

foto: vvgi.nl