Op donderdag 4 januari 2018 hebben de vakbonden een landelijke staking aangekondigd. In de loop van donderdagochtend wordt duidelijk wat de omvang van de staking gaat zijn. Via de website van Arriva krijgt u regelmatig een update over de stand van zaken.

Houd er in ieder geval rekening mee dat het busvervoer en het regionale treinvervoer in Limburg ernstig ontregeld zal zijn.

De werkgevers in het openbaar vervoer zijn met de vakbonden in gesprek over een nieuwe cao. De bonden hebben ervoor gekozen om de onderhandelingen af te breken. De werkgevers wilden graag verder onderhandelen. Er lag nog geen eindbod op tafel.

We zijn met de vakbonden in gesprek over de thema’s werkdruk, scholing en vergrijzing. Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat een aantal werknemers aangeeft dat de werkdruk in hun beleving is toegenomen en dat er in roosters onvoldoende gelegenheid is voor een toiletgang. De werkgevers zijn van mening dat iedereen tijdens zijn werk naar het toilet moet kunnen als dat nodig is. Daar wordt in de roosters ook rekening mee gehouden. Waar dat nodig is leveren we maatwerk. Een centrale regeling hiervoor in een cao is hiervoor geen logische keuze.

We willen graag verder in gesprek met de bonden. Een landelijke staking ontregelt en brengt veel overlast met zich mee voor onze reizigers. Wij vinden het dan ook erg vervelend dat je mogelijk hinder ondervindt van deze staking aldus Arriva.